Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Visby A7/Östra Vi

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Visby A7/Östra Vi 1041 23,7% 31,5% 20,0% 24,8% 13,0% 47,5% 52,5% 0,3% 0,7%
Summa 1041 23,7% 31,5% 20,0% 24,8% 13,0% 47,5% 52,5% 0,3% 0,7%

http://www.val.se