Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Visby Visborgsst/Halsjärnet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Visby Visborgsst/Halsjärnet 1351 20,2% 24,9% 23,0% 31,9% 8,5% 45,6% 54,4% 0,2% 1,3%
Summa 1351 20,2% 24,9% 23,0% 31,9% 8,5% 45,6% 54,4% 0,2% 1,3%

http://www.val.se