Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Visby Skarphäll/Östra Vi

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Visby Skarphäll/Östra Vi 1547 16,2% 28,3% 27,5% 27,9% 9,0% 47,8% 52,2% 0,2% 3,1%
Summa 1547 16,2% 28,3% 27,5% 27,9% 9,0% 47,8% 52,2% 0,2% 3,1%

http://www.val.se