Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Visby Öster

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Visby Öster 1321 22,1% 24,5% 24,0% 29,4% 8,9% 47,0% 53,0% 0,4% 1,7%
Summa 1321 22,1% 24,5% 24,0% 29,4% 8,9% 47,0% 53,0% 0,4% 1,7%

http://www.val.se