Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Visby Norr

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Visby Norr 1168 18,2% 32,0% 24,2% 25,5% 6,0% 45,8% 54,2% 0,4% 0,8%
Summa 1168 18,2% 32,0% 24,2% 25,5% 6,0% 45,8% 54,2% 0,4% 0,8%

http://www.val.se