Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Visby Innerstaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Visby Innerstaden 1477 20,4% 29,0% 26,1% 24,4% 8,6% 47,7% 52,3% 0,6% 2,2%
Summa 1477 20,4% 29,0% 26,1% 24,4% 8,6% 47,7% 52,3% 0,6% 2,2%

http://www.val.se