Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Köping

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Köping 1130 14,3% 25,5% 27,5% 32,7% 8,2% 50,4% 49,6% 1,1% 1,8%
Summa 1130 14,3% 25,5% 27,5% 32,7% 8,2% 50,4% 49,6% 1,1% 1,8%

http://www.val.se