Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Blackstad-Odensvi

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Blackstad-Odensvi 1005 12,4% 27,0% 31,0% 29,6% 7,3% 52,7% 47,3% 0,8% 0,5%
Summa 1005 12,4% 27,0% 31,0% 29,6% 7,3% 52,7% 47,3% 0,8% 0,5%

http://www.val.se