Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ludvigsdal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ludvigsdal 1506 12,8% 30,9% 25,1% 31,1% 6,6% 48,1% 51,9% 0,1% 1,1%
Summa 1506 12,8% 30,9% 25,1% 31,1% 6,6% 48,1% 51,9% 0,1% 1,1%

http://www.val.se