Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Brevik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brevik 1227 12,1% 31,7% 22,5% 33,7% 6,0% 48,7% 51,3% 0,3% 0,6%
Summa 1227 12,1% 31,7% 22,5% 33,7% 6,0% 48,7% 51,3% 0,3% 0,6%

http://www.val.se