Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Marieborg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Marieborg 1969 12,1% 27,6% 29,9% 30,5% 6,8% 47,7% 52,3% 0,6% 1,1%
Summa 1969 12,1% 27,6% 29,9% 30,5% 6,8% 47,7% 52,3% 0,6% 1,1%

http://www.val.se