Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Örsjö-Oskar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Örsjö-Oskar 779 16,4% 24,3% 30,8% 28,5% 6,8% 54,8% 45,2% 1,3% 1,3%
Summa 779 16,4% 24,3% 30,8% 28,5% 6,8% 54,8% 45,2% 1,3% 1,3%

http://www.val.se