Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Mönsterås Centrum S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Mönsterås Centrum S 1096 16,8% 22,9% 22,4% 38,0% 6,8% 46,8% 53,2% 0,1% 0,8%
Summa 1096 16,8% 22,9% 22,4% 38,0% 6,8% 46,8% 53,2% 0,1% 0,8%

http://www.val.se