Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Virserum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Virserum 1645 13,4% 20,8% 29,5% 36,3% 6,4% 50,7% 49,3% 1,1% 0,8%
Summa 1645 13,4% 20,8% 29,5% 36,3% 6,4% 50,7% 49,3% 1,1% 0,8%

http://www.val.se