Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Torsås 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Torsås 1 1242 15,1% 25,8% 28,7% 30,5% 8,0% 53,5% 46,5% 1,0% 1,4%
Summa 1242 15,1% 25,8% 28,7% 30,5% 8,0% 53,5% 46,5% 1,0% 1,4%

http://www.val.se