Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ruda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ruda 1016 15,2% 22,5% 28,8% 33,5% 6,9% 53,3% 46,7% 1,6% 0,5%
Summa 1016 15,2% 22,5% 28,8% 33,5% 6,9% 53,3% 46,7% 1,6% 0,5%

http://www.val.se