Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Fagrabäck

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Fagrabäck 1496 25,5% 25,0% 22,1% 27,5% 9,3% 47,3% 52,7% 0,5% 1,2%
Summa 1496 25,5% 25,0% 22,1% 27,5% 9,3% 47,3% 52,7% 0,5% 1,2%

http://www.val.se