Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bergunda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bergunda 1131 19,4% 34,7% 21,8% 24,1% 8,8% 50,8% 49,2% 0,1% 1,3%
Summa 1131 19,4% 34,7% 21,8% 24,1% 8,8% 50,8% 49,2% 0,1% 1,3%

http://www.val.se