Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Korsberga-Ramkvilla-Bäckaby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Korsberga-Ramkvilla-Bäckaby 1548 15,8% 26,9% 27,2% 30,2% 7,8% 50,4% 49,6% 0,5% 0,8%
Summa 1548 15,8% 26,9% 27,2% 30,2% 7,8% 50,4% 49,6% 0,5% 0,8%

http://www.val.se