Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Värnamo 10

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Värnamo 10 1543 18,2% 34,4% 25,8% 21,6% 8,4% 49,5% 50,5% 0,6% 0,8%
Summa 1543 18,2% 34,4% 25,8% 21,6% 8,4% 49,5% 50,5% 0,6% 0,8%

http://www.val.se