Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Friaredalen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Friaredalen 1563 47,9% 31,0% 12,0% 9,1% 11,6% 47,9% 52,1% 0,1% 1,9%
Summa 1563 47,9% 31,0% 12,0% 9,1% 11,6% 47,9% 52,1% 0,1% 1,9%

http://www.val.se