Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gyllenfors-Hult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gyllenfors-Hult 1129 20,1% 34,5% 26,4% 19,0% 9,9% 53,2% 46,8% 1,0% 1,5%
Summa 1129 20,1% 34,5% 26,4% 19,0% 9,9% 53,2% 46,8% 1,0% 1,5%

http://www.val.se