Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kärr

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kärr 1361 14,0% 35,1% 21,5% 29,5% 8,1% 48,9% 51,1% 0,3% 1,2%
Summa 1361 14,0% 35,1% 21,5% 29,5% 8,1% 48,9% 51,1% 0,3% 1,2%

http://www.val.se