Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gnosjö Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gnosjö Västra 1369 18,8% 31,6% 25,3% 24,3% 7,7% 49,6% 50,4% 0,6% 2,6%
Summa 1369 18,8% 31,6% 25,3% 24,3% 7,7% 49,6% 50,4% 0,6% 2,6%

http://www.val.se