Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Väster

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Väster 1675 22,1% 30,7% 24,8% 22,3% 10,7% 48,2% 51,8% 0,6% 1,3%
Summa 1675 22,1% 30,7% 24,8% 22,3% 10,7% 48,2% 51,8% 0,6% 1,3%

http://www.val.se