Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lillkyrka-Gistad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lillkyrka-Gistad 532 16,4% 32,0% 27,8% 23,9% 6,8% 51,7% 48,3% 0,2% 0,8%
Summa 532 16,4% 32,0% 27,8% 23,9% 6,8% 51,7% 48,3% 0,2% 0,8%

http://www.val.se