Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vreta Kloster 4 (Ljungsbro S)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vreta Kloster 4 (Ljungsbro S) 1295 16,3% 42,7% 23,1% 17,9% 8,2% 48,9% 51,1% 0,2% 0,8%
Summa 1295 16,3% 42,7% 23,1% 17,9% 8,2% 48,9% 51,1% 0,2% 0,8%

http://www.val.se