Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Slaka 1 (Lambohov C)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Slaka 1 (Lambohov C) 1260 41,8% 29,4% 13,5% 15,2% 19,4% 54,9% 45,1% 1,0% 2,5%
Summa 1260 41,8% 29,4% 13,5% 15,2% 19,4% 54,9% 45,1% 1,0% 2,5%

http://www.val.se