Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Landeryd 4 (Ekholmen NV)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Landeryd 4 (Ekholmen NV) 1537 11,1% 25,0% 22,7% 41,2% 6,3% 48,1% 51,9% 0,4% 1,2%
Summa 1537 11,1% 25,0% 22,7% 41,2% 6,3% 48,1% 51,9% 0,4% 1,2%

http://www.val.se