Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - S:t Lars 5 (Kungsberget-Tannefors N)

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
S:t Lars 5 (Kungsberget-Tannefors N) 1413 35,7% 30,7% 17,9% 15,6% 13,0% 52,8% 47,2% 0,3% 2,0%
Summa 1413 35,7% 30,7% 17,9% 15,6% 13,0% 52,8% 47,2% 0,3% 2,0%

http://www.val.se