Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ljusfallshammar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ljusfallshammar 360 10,3% 27,8% 23,3% 38,6% 5,3% 50,8% 49,2% 1,7% 0,3%
Summa 360 10,3% 27,8% 23,3% 38,6% 5,3% 50,8% 49,2% 1,7% 0,3%

http://www.val.se