Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Djurgården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Djurgården 1728 31,5% 30,6% 18,6% 19,4% 9,8% 51,5% 48,5% 0,8% 2,0%
Summa 1728 31,5% 30,6% 18,6% 19,4% 9,8% 51,5% 48,5% 0,8% 2,0%

http://www.val.se