Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hisingsbacke

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hisingsbacke 1298 30,4% 27,9% 20,9% 20,9% 10,2% 46,9% 53,1% 0,6% 1,9%
Summa 1298 30,4% 27,9% 20,9% 20,9% 10,2% 46,9% 53,1% 0,6% 1,9%

http://www.val.se