Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Eskilshem Röksta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Eskilshem Röksta 1595 19,5% 28,9% 21,9% 29,7% 8,3% 47,7% 52,3% 0,4% 1,8%
Summa 1595 19,5% 28,9% 21,9% 29,7% 8,3% 47,7% 52,3% 0,4% 1,8%

http://www.val.se