Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Strandvägsområdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Strandvägsområdet 1049 13,1% 25,4% 24,3% 37,3% 6,6% 48,0% 52,0% 0,8% 1,4%
Summa 1049 13,1% 25,4% 24,3% 37,3% 6,6% 48,0% 52,0% 0,8% 1,4%

http://www.val.se