Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Arnö Herrhagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Arnö Herrhagen 1754 18,4% 41,4% 23,8% 16,4% 8,0% 48,6% 51,4% 0,7% 1,4%
Summa 1754 18,4% 41,4% 23,8% 16,4% 8,0% 48,6% 51,4% 0,7% 1,4%

http://www.val.se