Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 401 Vreta-Ytternäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
401 Vreta-Ytternäs 516 9,3% 44,6% 26,7% 19,4% 4,7% 50,8% 49,2% 0,8% 1,4%
Summa 516 9,3% 44,6% 26,7% 19,4% 4,7% 50,8% 49,2% 0,8% 1,4%

http://www.val.se