Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 224 Bergsbrunna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
224 Bergsbrunna 1019 16,4% 30,9% 28,7% 24,0% 9,8% 50,0% 50,0% 0,6% 1,5%
Summa 1019 16,4% 30,9% 28,7% 24,0% 9,8% 50,0% 50,0% 0,6% 1,5%

http://www.val.se