Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 222 Nåntuna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
222 Nåntuna 1073 11,3% 41,4% 22,2% 25,2% 6,9% 48,2% 51,8% 0,6% 3,1%
Summa 1073 11,3% 41,4% 22,2% 25,2% 6,9% 48,2% 51,8% 0,6% 3,1%

http://www.val.se