Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 191 Eriksberg-Västertorg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
191 Eriksberg-Västertorg 1103 20,3% 31,0% 20,5% 28,2% 6,6% 45,9% 54,1% 1,2% 1,7%
Summa 1103 20,3% 31,0% 20,5% 28,2% 6,6% 45,9% 54,1% 1,2% 1,7%

http://www.val.se