Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 147 Centrala Årsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
147 Centrala Årsta 1168 14,3% 23,8% 20,0% 41,9% 7,0% 46,7% 53,3% 0,3% 1,4%
Summa 1168 14,3% 23,8% 20,0% 41,9% 7,0% 46,7% 53,3% 0,3% 1,4%

http://www.val.se