Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 97 Tiundaskolan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
97 Tiundaskolan 953 27,4% 32,0% 22,2% 18,4% 11,0% 48,2% 51,8% 1,2% 2,1%
Summa 953 27,4% 32,0% 22,2% 18,4% 11,0% 48,2% 51,8% 1,2% 2,1%

http://www.val.se