Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 67 Yrsaparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
67 Yrsaparken 671 15,6% 32,8% 25,8% 25,8% 8,5% 51,3% 48,7% 0,7% 1,8%
Summa 671 15,6% 32,8% 25,8% 25,8% 8,5% 51,3% 48,7% 0,7% 1,8%

http://www.val.se