Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 41 Polishuset

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
41 Polishuset 944 16,8% 25,6% 20,7% 36,9% 7,6% 42,6% 57,4% 0,5% 1,7%
Summa 944 16,8% 25,6% 20,7% 36,9% 7,6% 42,6% 57,4% 0,5% 1,7%

http://www.val.se