Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 18 Lunda/Skepptuna/Vidbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
18 Lunda/Skepptuna/Vidbo 1018 16,6% 35,4% 26,7% 21,3% 7,4% 52,8% 47,2% 0,7% 1,9%
Summa 1018 16,6% 35,4% 26,7% 21,3% 7,4% 52,8% 47,2% 0,7% 1,9%

http://www.val.se