Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 9 Norra Ekilla/Södra Ekilla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
9 Norra Ekilla/Södra Ekilla 1471 22,9% 33,8% 24,7% 18,6% 9,0% 50,0% 50,0% 0,5% 2,0%
Summa 1471 22,9% 33,8% 24,7% 18,6% 9,0% 50,0% 50,0% 0,5% 2,0%

http://www.val.se