Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 8 Sätuna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
8 Sätuna 1126 24,1% 29,5% 20,7% 25,8% 7,3% 49,6% 50,4% 1,0% 1,9%
Summa 1126 24,1% 29,5% 20,7% 25,8% 7,3% 49,6% 50,4% 1,0% 1,9%

http://www.val.se