Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sickla V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sickla V 1106 30,8% 36,3% 14,6% 18,2% 7,1% 47,7% 52,3% 1,4% 2,3%
Summa 1106 30,8% 36,3% 14,6% 18,2% 7,1% 47,7% 52,3% 1,4% 2,3%

http://www.val.se