Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Södertälje 31

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje 31 847 19,2% 33,6% 22,1% 25,0% 6,6% 50,6% 49,4% 0,7% 2,8%
Summa 847 19,2% 33,6% 22,1% 25,0% 6,6% 50,6% 49,4% 0,7% 2,8%

http://www.val.se