Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kista 15 Ärvinge S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kista 15 Ärvinge S 989 28,0% 41,3% 20,6% 10,1% 9,0% 49,2% 50,8% 2,3% 5,4%
Summa 989 28,0% 41,3% 20,6% 10,1% 9,0% 49,2% 50,8% 2,3% 5,4%

http://www.val.se